1.

آموزش فیزیک در نخستین کتاب‌های درسی فیزیک در ایران: اصول علم فیزیکِ ناظم العلوم و جرالثقیلِ کریشیش

صفحه 1-19
فاطمه اربابی فر

2.

پایان سنت حدنامه‌نویسی توصیفی و سهم مهندس بُغایری در نقشه‌برداری مدرن ایران

صفحه 21-36
امید رَضائی

3.

نجم‌الدوله و اولین کتاب درسی فلسفۀ جدید در ایران

صفحه 37-48
رضا رنجبر

4.

حل چند قضیه از کتاب اصول اوائل هندسه و عملیات آن نوشتۀ نجم الدوله در ترسیم چند ضلعی‌های منتظم و کاربرد آنها در کاشی‌کاری و معماری

صفحه 49-62
اکبر زمانی

5.

تأملی در باب ورود فلسفۀ غرب به ایرانِ دورۀ قاجار

صفحه 63-80
امین شاه‌وردی

6.

بررسی سند پیشگویی تاریخ پایان جنگ جهانی اول نوشتۀ عبدالعلی نجم‌الدوله تبریزی و معرفی او

صفحه 81-106
مهرداد فردیار

7.

عبدالغفار نجم‌الدوله؛ گذر از جغرافیای سنتی به نوین در دورۀ قاجاریه

صفحه 107-130
فرشاد کرم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب