1.

اثر تغییر اقلیم بر آشیان اکولوژیک اقلیمی گونه گیاهی (Bromus tomentellus Boiss) با استفاده از مدل Maxent در استان اصفهان

صفحه 857-867
آزاده بذرمنش؛ مصطفی ترکش؛ حسین بشری؛ سعید پورمنافی

2.

پیش‌بینی مکانی زمین‌لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل‌های آماری و یادگیری ماشین (مطالعۀ موردی: حوضه سرخون)

صفحه 869-884
زهرا براتی؛ ابراهیم امیدوار؛ عطااله شیرزادی

3.

تهیه نقشۀ رقومی خاک با مدل جنگل‌های تصادفی و ارزیابی تناسب اراضی برای بخشی از منطقۀ آبیک، استان قزوین

صفحه 885-899
سیدعرفان خاموشی؛ فریدون سرمدیان؛ علی کشاورزی

4.

اثر پوشش گیاهی بر ایجاد خرد اقلیم در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعۀ موردی: دشت سیستان)

صفحه 901-914
فرهاد ذوالفقاری؛ حسین آذرنیوند؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ شهرام خلیقی سیگارودی

5.

مدل سازی مشخصات ژئومتری فرسایش خندقی (مطالعه موردی: استان ایلام)

صفحه 915-928
قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی

6.

تغییر عملکرد پوشش گیاهی مراتع، تحت تأثیر عملیات اصلاح بیولوژیکی (مطالعۀ موردی: مراتع زالوآب آبدانان)

صفحه 929-938
الهام رضایی؛ سمیه دهداری

7.

بررسی کارایی برخی از مالچ های غیرنفتی جهت تثبیت ماسه های روان

صفحه 939-948
سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی

8.

ارزیابی عملکرد اکوتیپ‌های گونۀ Elymus hispidus var. hispidus در مناطق رویشی استان کردستان

صفحه 949-962
صلاح الدین زاهدی

9.

تحلیل چند مقیاسۀ مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH)

صفحه 936-971
مهدیه سنجری

10.

تحلیل کمی بازخورد پوشش‌گیاهی بر وقوع گرد و غبار در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعۀ موردی: استان اصفهان)

صفحه 973-985
طیبه السادات سهرابی؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سید حجت موسوی

11.

بررسی تأثیر عملیات بیولوژیک بر روی شاخص‌های عملکردی مراتع (مطالعۀ موردی: مرتع نیاتک سیستان)

صفحه 987-996
مرتضی صابری؛ وحید کریمیان

12.

ارزیابی اثر پوشش جنگلی بر پارامترهای کمی و کیفی رواناب در حوزۀ آبخیز پارک جنگلی چیتگر تهران

صفحه 997-1011
اعظم طبرزدی؛ مقداد جورغلامی؛ علیرضا مقدم نیا؛ باریس مجنونیان قراقز؛ پدرام عطارد

13.

تحلیل نهادی مدیریت خشکسالی در حوزه آبریز رودخانه قره چای شهرستان ساوه: کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی

صفحه 1013-1027
امیر علم بیگی؛ محسن ملک لی

14.

تحلیل نیروهای انسانی محرک در تغییرات کاربری اراضی و مصادیق زمین‌خواری با استفاده از نقشه‏های پوششی و تصاویر ماهواره‏ای (منطقۀ مورد مطالعه: زیر حوزۀ بابلکرود)

صفحه 1029-1041
محمد عموزاد مهدیرجی؛ غلامعلی جلالی؛ عباس علیپور؛ محمد حسین پاپلی یزدی

15.

منشأیابی رسوبات بادی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو

صفحه 1043-1054
حمید غلامی؛ محمدرضا مهردادی؛ مهدی نجفی؛ مهدی بی نیاز

16.

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تولید اولیة سطح زمین (مطالعة موردی: مراتع هیر- نئور استان اردبیل)

صفحه 1055-1071
اردوان قربانی؛ فرید دادجو؛ مهدی معمری؛ محمود بیدار لرد

17.

بررسی عوامل موثر بر زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن درحوزه آبخیز لتیان

صفحه 1073-1083
اصغر کوه پیما؛ سادات فیض نیا

18.

بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در مرتع و میزان تطابق آن با نقشۀ شایستگی چرای دام

صفحه 1085-1098
جواد معتمدی (ترکان)؛ حسین ارزانی؛ مرتضی مفیدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ سحر بابایی

19.

تغییر کیفیت علوفه گونه های مورد چرای شتر در منطقه مرنجاب

صفحه 1099-1109
حمید رضا ناصری؛ ناطق لشکری صنمی؛ سید علی صادقی سنگدهی

20.

تأثیر جهت شیب بر عملکرد و شاخص‌های سطحی خاک در مراتع ییلاقی (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)

صفحه 1111-1121
رضا یاری؛ اسفندیار جهانتاب؛ غلامعلی حشمتی

21.

چکیده‌های انگلیسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب