1.

ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS

صفحه 301-311
Yusef Reazaee؛ Mohammad Reza Mobasheri

2.

جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه

صفحه 313-326
Mohammad Sa'adat Seresht؛ Farhad Samadzadegan

3.

ررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس

صفحه 339-352
Abdorreza Safari؛ Yahyallah Tavakkoli

4.

تعیین و پهنه‌بندی نرخ ممان لرزه‌ای ژئودزی: مطالعه خاص شبکه سراسری ژئودینامیک ایران

صفحه 361-370
Zahra Mousavi؛ Behzad Vosoghi

5.

مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای

صفحه 269-278
Ali Reza Azmoudeh Ardalan؛ Marzieh Jafari

6.

تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

صفحه 279-286
Ali Reza Azmoudeh Ardalan؛ Hassan Hashemi Farahani

7.

استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی

صفحه 287-299
Parham Pahlevani؛ Mahmoud Reza Delavar؛ Farhad Samad Zadegan

8.

انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی

صفحه 327-338
Bahram Salehi؛ Mohammad Javad Valadan Zoj؛ Mohammad Reza Sarajian

9.

تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF

صفحه 353-360
Hamideh Cheraghi؛ Behzad Vosoghi

10.

بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی

صفحه 371-383
Meysam Yusefzadeh؛ Ali Azizi؛ Mohammad Sa'adat Seresht


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.