1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

رابطۀ مصرف‌گرایی و نگاه کالایی به انسان با سیالیت عشق در زندگی زناشویی

صفحه 483-498
منصوره زارعان؛ ام‌البنین چابکی

3.

تقاطع جنسیت و خانواده؛ فهم زنانه از ازدواج و زندگی خانوادگی

صفحه 499-524
وحید قاسمی؛ سمیه عرب‌خراسانی؛ علی ربانی خوراسگانی

4.

فرایندپژوهی تکوین رشتۀ مطالعات زنان معطوف به تغییرات پارادایمی جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشگا‌ه‌های امریکا)

صفحه 525-549
فاطمه قاسمپور؛ زهره نصرت خوارزمی

5.

تأملی بر تحول پارادایمی مسئلۀ «مادری» در اندیشۀ فمینیستی

صفحه 551-579
مریم رفعت‌جاه؛ ابوعلی ودادهیر؛ شیوا علی‌نقیان

6.

استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی

صفحه 581-602
حسین بنی‌فاطمه؛ محمد عباس‌زاده؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ نیّر محمدپور

7.

نقش هویت، کلیشه‌های جنسیتی و خودکارآمدی بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

صفحه 603-619
مسعود یزدان‌پناه؛ کژال خدری؛ معصومه فروزانی؛ مسعود برادران

8.

بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعۀ دموکراسی

صفحه 621-640
مسعود نیکوقدم؛ محدثه قلی‎زاده امیرآباد؛ عبدالله خوشنودی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.