1.

ارزیابی اثر بیوپرایمینگ بذر بر کنترل زیستی بیماری لکه برگی گوجه فرنگی و فاکتورهای رشدی گیاه

صفحه 1-16
مریم خضری؛ افسانه عباس پور انبی؛ فرزانه محمدسور

2.

مقایسۀ جمعیت‏ نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم ‏های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه‏ فرنگی Tuta absoluta

صفحه 17-30
حسن ملکشی؛ جعفر محقق؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری

3.

ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره‌‌های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی

صفحه 31-47
مهدی اخلاقی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

4.

کنترل بیولوژیک قارچ Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی با استفاده از چند گونه مخمر در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

صفحه 49-64
مریم آبیاری؛ صدیقه محمدی

5.

بررسی اثر برخی باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی جدا شده از مناطق شور و خشک در کنترل Phytophthora drechsleri عامل بیماری گموز پسته در شرایط آزمایشگاه

صفحه 65-82
هادی شمسی؛ روح اله صابری؛ حسین علایی؛ پژمان خدایگان؛ عبدالرضا اخگر

6.

اثر Bacillus methylotrophicus در کنترل Fusarium oxysporum f.sp. melonis و بیان برخی ژن‌های دفاعی خربزه

صفحه 83-92
جواد آبخو؛ احمد مهربان

7.

تأثیر بیان ژن aiiA بر تحرک و آنزیم‌های بیماری‌زایی باکتری Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم باکتریایی

صفحه 93-103
اسماعیل محمودی؛ صمد جعفری

8.

تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان

صفحه 105-115
جهانگیر خواجه علی؛ مهناز کهنسال؛ بیژن حاتمی

9.

کاربرد ریزوباکترهای پروبیوتیک جهت کنترل زیستی ویروس موزاییک توتون در میزبان گوجه‌فرنگی

صفحه 117-127
میلاد آئینی؛ محمد حامد قدوم پاریزی پور؛ پرنیان پولادی

10.

اثرات غلظت های زیرکشندگی قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae روی فراسنجه های تولیدمثلی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

صفحه 129-139
مریم علی خانی؛ سید علی صفوی؛ شهزاد ایرانی پور

11.

بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از تخم‌های بالشتک معمولی و شپشک آردآلود مرکبات و طول دوره لاروی آن

صفحه 141-145
امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور؛ بهنام امیری

12.

واکنش تابعی حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata (L.) نسبت به تراکم‌های مختلف شته Schizaphis graminum (Rondani)

صفحه 147-151
مریم پهلوان یلی؛ مریم بزرگ امیر کلائی

13.

بررسی اثر آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت جداسازی شده از ریشه جو بر بیمارگرهای Pythium aphanidermatum و Gaeumannomyces graminis با روش کشت متقابل

صفحه 153-158
صمد جمالی؛ لیلا شادمانی؛ اکرم فاطمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب