1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

ارزیابی نتایج الگوریتم M8 از راه تلفیق مکانی هشدارها (مطالعۀ موردی: زلزلۀ سرپل ذهاب)

صفحه 319-329
علی رمضانی؛ رحیم علی عباسپور؛ مسعود مجرب

3.

تحلیل هندسی فرکتالی زلزلة ملارد (29 آذر 96)

صفحه 331-345
رضا مهرنیا

4.

واژه‌شناسی، رمزگشای مدیریت مخاطرات محیطی

صفحه 347-366
قاسم خسروی

5.

نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطرۀ آبی

صفحه 367-381
هادی البرزی دعوتی؛ عبدالشریف ولدبیگی؛ مریم سمردپی

6.

روند تغییرات فشار سطح دریا در ایران با رویکرد مخاطرات اقلیمی

صفحه 383-401
یوسف علی پور؛ کاوه زال‌نژاد

7.

بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بازار سرمایه و نقش اخلاق در کاهش آن

صفحه 403-418
حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم توحیدی‌نیا؛ فاطمه خزایی

8.

مکان‌گزینی جهات مناسب توسعۀ شهری کامیاران با رویکرد مخاطره‌شناسی مبتنی بر اعمال مناطق ممنوع ژئومورفولوژیکی

صفحه 419-436
ممند سالاری؛ هادی نیری؛ خبات امانی؛ حمید گنجائیان

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب