1.

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر تودة عضله و شاخص های اکسایشی – ضداکسایشی در بافت عضلة موش های صحرایی دیابتی

صفحه 301-314
علی صمدی؛ عباسعلی گائینی؛ علی اصغر رواسی؛ مریم خالصی

2.

تأثیر دوازده هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر کارکردهای عضلانی و عملکردی بازیکنان فوتبال

صفحه 315-332
علی اصغر مازنی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ نصرت الله هدایتی پور

3.

اثر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن GSK-3β در بخش حرکتی نخاع رت‌های نر ویستار با نوروپاتی دیابت

صفحه 333-349
فرانک صادقی پور وجدانی؛ رضا قراخانلو؛ مسعود رحمتی؛ منصوره موحدین

4.

تأثیر کوتاه‌مدت مکمل‌دهی کوآنزیم Q10 و استراتژی پیش‌سرمایی بر شاخص‌های آسیب عضلانی شناگران نخبه‌

صفحه 351-369
علی امامی؛ اصغر توفیقی؛ سیامک رضایی عصری

5.

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر سطوح پلاسمایی اپلین و نیتریک اکساید مردان میانسال غیرفعال

صفحه 371-382
سیروس چوبینه؛ فاطمه شب خیز؛ حافظ رحیم زاده؛ حسین برزگری مروسی

6.

تأثیر فعالیت تناوبی بالاتنه و پایین تنه بر سوخت و ساز چربی در زنان چاق

صفحه 383-398
مینو باسامی؛ سجاد احمدی زاد؛ سایه هاتفی

7.

تأثیر ده هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل‌دهی سیاه‌دار بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان دیابتی نوع دو

صفحه 399-413
جواد وکیلی؛ ناصر آقا محمد زاده؛ طناز میرزا علیلو

8.

مقایسۀ سرعت هدایت عصبی اندام تحتانی غالب و غیرغالب ورزشکاران و غیرورزشکاران

صفحه 415-429
سید مصطفی سراب زاده؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ بیتا بردبار آذری

9.

مقایسۀ QTc ورزشکاران مرد نخبه، باشگاهی و مبتدی در حالت استراحت و ورزش وامانده‌ساز

صفحه 431-441
علیرضا کاشف؛ فرشاد غزالیان؛ نادر شاکری

10.

تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های پروآنژیوژنیک سلول‌های اندوتلیال در عضلۀ اسکلتی رت‌ها

صفحه 443-456
محسن امینی زاده؛ احد شفیعی؛ محمد رضا کردی؛ مهلا سادات نبی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب