1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

مقایسۀ دقت مدل‌های پیش‌بینی بحران مالی و تأثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود

صفحه 147-172
علی آشتاب؛ حمید حقیقت؛ غلامرضا کردستانی

3.

تاثیر محافظه کاری و تاخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سودهای سالیانه بر واکنش بازار سهام

صفحه 173-196
مهدی آقابیک زاده؛ داریوش فروغی؛ محسن دستگیر

4.

بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 197-220
حمزه دیدار؛ خدیجه بیکی

5.

بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت با رویکرد قابلیت‌های پویا

صفحه 221-242
محمد عرب‌مازار یزدیi؛ احمد ناصری؛ مریم نکوئی زاده؛ امیر مرادی

6.

تحلیل بیش‌اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت‌های متقلب

صفحه 243-262
کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری

7.

رابطۀ بین حاشیۀ ارزش نگهداشت وجه نقد و سرمایه‌گذاری بیش ‌از حد و نقش حاکمیت شرکتی بر این ارتباط

صفحه 263-282
سید محمود موسوی شیری؛ نیلوفر مصطفوی؛ مهدیه یزدانی

8.

ارزیابی توانایی قانون بنفورد در شناسایی و پیش‎بینی کشف تقلب مالی

صفحه 283-302
سید عباس هاشمی؛ امیرسینا حریری

9.

چکیده

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب