1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

بررسی اثر سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه‌کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکولایو

صفحه 1-18
محمد رمضان احمدی؛ سید عزیز آرمن؛ اسماعیل مظاهری

3.

تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 19-40
یونس بادآور نهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه

4.

تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته

صفحه 41-60
اسماعیل توکل نیا

5.

رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی

صفحه 61-80
محمدرضا عباس‌زاده؛ مصطفی قناد؛ افشین به‌سودی

6.

بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمۀ حسابرسی

صفحه 81-102
محمود لاری دشت بیاض؛ جواد اورادی

7.

بررسی تأثیر شاخص‌های کیفیت سود بر قدرت مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی

صفحه 103-126
ساسان مهرانی؛ یحیی کامیابی؛ فرزاد غیور

8.

اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 127-146
محمدرضا مهربان پور؛ محمد ندیری؛ محمد جندقی قمی

9.

چکیده

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب