1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

چین، اروپا و چالش حقوق بشری همکاری‌های فراگیر

صفحه 815-832
فریبرز ارغوانی

3.

آسیب‌شناسی مشروعیت در اندیشۀ سیاسی هخامنشیان (تحلیل محتوای کتیبه‌ها)

صفحه 833-851
روح اله اسلامی

4.

الگوی بومی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای قدرت‎سازی بازیگران منطقه‎ای

صفحه 853-871
مرتضی اسمعیلی

5.

ناخشنودی‌های مدرنیته از دیدگاه جامعه‌شناسان کلاسیک

صفحه 873-890
سعید حاجی ناصری؛ سجاد احمدیان

6.

پژوهشی در خصوص مفهوم «سنت» در اندیشۀ جواد طباطبایی

صفحه 891-907
احمد خالقی دامغانی؛ محمدعلی هوشین.

7.

تحلیل چالش‌های اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق و تأثیر آن بر آیندۀ کشور

صفحه 909-928
بهادر زارعی؛ کمال رنجبری چیچوران

8.

نظریۀ سیاسی و استلزامات ماهیت بشر

صفحه 929-948
محمد شجاعیان

9.

بررسی و تحلیل ساختارمند روابط بریتانیا و اتحادیۀ اروپا از عضویت تا برگزیت (براساس رویکردهای بین‌حکومت‌گرایی و فراملی‌گرایی)

صفحه 949-968
علی صباغیان؛ ابراهیم باقری

10.

نهادگرایی در توسعه و چرایی سقوط نظام پهلوی

صفحه 969-988
مسعود غفاری؛ محمد رادمرد

11.

مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی تشیع در اندیشه و سیرۀ سیاسی شهید مدرس

صفحه 989-1003
زاهد غفاری هشجین؛ محمدرضا رحمت‌خواه دربان

12.

نظریۀ پیچیدگی و آشوب: چرخشی نوین در تبیین تکامل شبکه‌های منطقه‌ای

صفحه 1005-1024
فرهاد قاسمی

13.

هنر و سیاست؛ زمینه‌های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست‌مدرنیسم

صفحه 1025-1043
محمدتقی قزلسفلی؛ سیده آمنه میرخوشخو

14.

دیپلماسی علمی ایران در روابط با گرجستان

صفحه 1045-1064
الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی

15.

گذار توسعه‌ای در آسیای شرقی

صفحه 1065-1083
سید احمد موثقی

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب