1.

پیشنهادی بر جای‌نام‌شناسی محدودۀ زَبشَلی در دورۀ ایلام بر اساس داده‌های باستان‌شناختی و کتیبه‌های میان‌رودانی

صفحه 1-20
محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اعراب اعراب

2.

نقش دستگاه‌های دولتیِ عصر قاجاریه در صنعت و تجارت فرش ایران

صفحه 21-41
رسول پروان؛ منصوره اتحادیه

3.

نوروز طبری و تقویم کرانه‌های جنوبی دریای مازندران

صفحه 43-60
پدرام جم

4.

پان‌ایسم در خاورمیانه؛ نگاهی به پان‌ایرانیسم – پان‌عربیسم -پان‌اسلامیسم مطرح‌شده در دهۀ 1960م./1340ش

صفحه 61-80
مریم شیپری

5.

نقش کتیبه‌های خوانده‌نشدۀ مسجد سنگی داراب در شناسایی کارکرد و تاریخ ساخت بنا

صفحه 81-94
عمادالدین شیخ الحکمائی؛ میرزا محمد حسنی

6.

علل و اسباب بروز انشعاب و فروپاشی گروه حزب‌الله (1346-1351 هـ.ش)

صفحه 95-114
حمید کرمی پور؛ علیرضا محسنی ابوالخیری

7.

پیشینة تاریخی ایزدبانو نیکه/ فرشتة بالدار: تداوم یک بن‌مایه از اشکانیان تا قاجار

صفحه 115-134
سیروس نصرالله زاده؛ یاسمن نباتی مظلومی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب