1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

وضعیت حقوقی سوخت‌رسانی در منطقۀ انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها

صفحه 265-279
سیّد باقر میرعبّاسی؛ ابوطالب امیرشعبانی

3.

اصل امنیت حقوقی و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد

صفحه 281-301
فرامرز عطریان

4.

نقض حریم هوایی کشورها از طریق پهپادهای امریکایی (مطالعۀ موردی: پاکستان)

صفحه 303-328
یاسر مکرمی قرطاول؛ امیرحسین رنجبریان

5.

الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

صفحه 329-356
نسرین مهرا؛ کامران محمودیان اصفهانی

6.

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بحرین

صفحه 357-375
امیر مقامی

7.

بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان

صفحه 377-410
خیرالله پروین؛ بهنام مبصری

8.

جایگاه کشورهای ذره‌ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد

صفحه 411-431
ستار عزیزی؛ خاطره نظری

9.

اصول حقوق بشردوستانه از دیدگاه امام خمینی (ره)

صفحه 433-458
سیداصغر جعفری

10.

آثار حقوقی بین‌المللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا

صفحه 459-479
محمدرضا ملت؛ عبدالله عابدینی

11.

کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی و تبعات الحاق ایران به آن

صفحه 481-505
آرامش شهبازی؛ محمد قربان‌پور

12.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌های میزبان در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان با تأکید بر فاجعۀ منا

صفحه 507-536
عباس تدینی؛ سید مصطفی کازرونی

13.

حملات سایبری و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه (مطالعۀ موردی: حملات سایبری به گرجستان)

صفحه 537-559
پرستو اسمعیل زاده ملاباشی؛ محسن عبداللهی؛ سید قاسم زمانی

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب