1.

واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

صفحه 1-28
رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجری

2.

تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن با تأکید بر خودنمایی (مورد مطالعه: مردان شهر تهران)

صفحه 29-53
علی نوری؛ علیرضا محسنی تبریزی

3.

بررسی تطبیقی کیفیت زندگی مربوط به سلامت بزرگسالان شهر تهران، با تاکید بر سلامت خودادراک

صفحه 55-76
محمد میرزایی؛ نوید نفیسی

4.

از هنجارگرایی تا هنجارگریزی: سنخ‌شناسی همنوایی اجتماعی و تحلیل‌کیفی شرایط علّی موثر بر آن

صفحه 77-104
سهیلا صادقی فسایی؛ احسان امینیان

5.

همگون‌گزینی در جامعه ناهمگون: تبیین گرایش عام به همسان همسری در بین جوانان ایرانی

صفحه 105-132
علی شکوری؛ زینب شفیعی

6.

تبیین جامعه‌شناختی عوامل مرتبط با بی‌تفاوتی اجتماعی

صفحه 133-159
موسی عنبری؛ سارا غلامیان

7.

رابطه‌ی بین آگاهی و ارزیابی از اجرای مجازات‌های رسمی و نگرش نسبت به جرم (مورد مطالعه: خمینی‌شهر اصفهان)

صفحه 161-190
مریم قاضی نژاد؛ ارمغان مهمدی

8.

فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی

صفحه 191-218
منصوره زارعان؛ سمانه سادات سدیدپور

9.

انجمن‌معتادان‌گمنام و اثربخشی رویکردهای اخلاق‌محور در بازپروری معتادان

صفحه 219-249
سید ضیاء هاشمی؛ مریم شعبان

10.

کاربست کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران به مثابه یک مساله

صفحه 251-286
سید هادی مرجائی؛ مهتاب پورآتشی

11.

تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی

صفحه 287-310
نبی‌ اله غلامی؛ شهلا معظمی؛ سکینه سلطانی کوهبنانی

12.

چالش‌های زندگی دانشجویی در خوابگاه‌های خودگران در شهر تهران (با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی)

صفحه 311-338
ستار پروین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب