1.

مدل‌سازی تخریب اراضی کشاورزی بر اثر رشد و توسعة شهری با به‌کارگیری روش‌های شیء‌پایة پردازش تصاویر ماهواره‌ای در محدودة شهری ارومیه

صفحه 177-202
بختیار فیضی زاده؛ سعید سلمانی

2.

بهینه سازی مکانی با به‌کارگیری برنامه ریزی آرمانی، نظریة بازی‌ها و GIS

صفحه 203-228
فرزام هستی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رامتین جولایی

3.

رویکرد شبکه‌بندی هگزاگون در ارزیابی تخریب سیمای‌ سرزمین (مورد مطالعه: شهرستان شمیرانات)

صفحه 229-250
مهدی ایرانخواهی؛ سیدعلی جوزی

4.

بررسی وضعیت شعاع عملکردی و پوشش دهی پارک های شهری (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

صفحه 251-277
محمدحسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ سید میلاد حسینی

5.

مطالعة تطبیقی ایجاد و توسعة نسل‌های اول و دوم شهرهای جدید: نمونة کرة جنوبی

صفحه 279-309
پارسا ارباب؛ میثم بصیرت

6.

پهنه‌بندی تخریب اراضی محدودة شهر کرمان بر اثر توسعة شهری – صنعتی (بیابان‌زایی تکنوژنیکی) با به‌کارگیری GIS

صفحه 311-330
عبدالرضا کاظمی نیا؛ صدیقه میمندی پاریزی

7.

تعیین مناطق بهینه به‌منظور توسعۀ شهرها و شهرک‌های جدید با به‌کارگیری مدل‌های کارآمد (مورد مطالعه: استان تهران)

صفحه 331-363
احمد پوراحمد؛ ابراهیم فرهادی؛ رامین قربانی

8.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب