1.

طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی

صفحه 1-20
محمد اعرابی؛ حسن بودلایی

2.

سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده

صفحه 21-40
سعید جعفری مقدم؛ محمدرضا زالی؛ هادی ثنائی پور

3.

سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق

صفحه 41-60
محسن شالباف؛ عباس ملکی

4.

راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران

صفحه 61-80
علی اصغر توفیق؛ منصور معظمی؛ مریم عابدیان

5.

بحران مالی نظام سرمایه داری و تحول در فرایند سیاستگذاری مالی جهانی

صفحه 81-100
محمد علی شیر خانی؛ فاطمه محروق

6.

بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان

صفحه 101-120
بهاره مختاری؛ علی اصغر پور عزت؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکانی

7.

تحلیل گفتمانی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی

صفحه 121-140
سعید پور علی؛ داوود فیرحی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.