1.

سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

صفحه 5-22
عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری

2.

کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی

صفحه 23-38
اسفندیار زبردست

3.

سنجش قابلیت به‌کارگیری رهیافت نظری "برنامه‌ریزی پویش مختلط" در سیستم برنامه‌ریزی توسعه شهری ایران

صفحه 39-54
محمد حسین شریف زادگان؛ سحر ندایی طوسی

4.

تبیین مفهوم بیرون و درون در فضاهای مابین مسکن آپارتمانی "مطالعه موردی بالکن در سه نمونه از مجموعه‌های مسکونی تهران"

صفحه 55-66
علیرضا عینی فر؛ ایوب علی نیای مطلق

5.

جایگاه نقد در معماری ایران نسبت به توپوگرافی نقد در معماری غرب

صفحه 67-76
مسعود کوچکیان؛ ویدا نوروزبرازجانی

6.

پایگاه دانش دیجیتال معماری: الگوسازی اجزای وجودی و پیوندهای معنایی در سیستم‌های اکتساب دانش آنتولوژیک

صفحه 77-90
الهام اندرودی

7.

بررسی ویژگی‌های نجومی و کارکرد تقویمی در شهر جَیّ و کاخ سروستان

صفحه 91-102
یاغش کاظمی

8.

تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر پراکنده‌رویی شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

صفحه 103-116
محمد مهدی عزیزی؛ سیما یارمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب