1.

نظریۀ عدم اشتراک لفظی معنای عبادت در قرآن

صفحه 577-594
فتح الله نجارزادگان؛ نجمه کیوان نژاد

2.

مفهوم‌شناسی واژۀ «شعر» و «شاعر» در قرآن کریم

صفحه 595-618
سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب

3.

گسترۀ معنایی آیۀ «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» با رویکردی فقهی از منظر مفسران فریقین

صفحه 619-647
فاطمه سروی؛ محمد تقی دیاری بیدگلی

4.

بررسی شناخت تقدیم و تأخیر در فهم قرآن با تکیه بر تفسیر تسنیم

صفحه 649-669
وحیده شهریاری؛ حسین خاکپور

5.

خاورشناسان و تطورات هرمنوتیک تفسیری شیعه؛تحلیل انتقادی آرای تاد لاوسن

صفحه 671-693
علی راد

6.

نگاهی به آیات فقهی معابد اهل کتاب

صفحه 695-716
مرتضی رحیمی

7.

مقارنه دیدگاه ها در گستره عصمت گفتاری رسول خدا با محوریت آیات نخست سوره نجم

صفحه 717-748
محمدتقی شاکر؛ زهره جمالی زواره

8.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب