1.

صفحات آغازین

صفحه 1-6

2.

ارزیابی مدل شبکه های بیزین در پیش بینی ماهانل سطح آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: آبخوان بیرجند)

صفحه 139-151
حمید کاردان مقدم؛ عباس روزبهانی

3.

مدل‌سازی جذب آب به‌وسیلۀ گیاه ریحان در شرایط تنش‌های هم‌زمان آب، شوری و کمبود نیتروژن

صفحه 153-167
حسین بابازاده؛ مهدی سرائی تبریزی

4.

مدل یک‌بعدی انتقال آلاینده در رودخانه‌های طبیعی با تأکید بر نقش نواحی نگهداشت

صفحه 169-190
مریم براتی مقدم؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

5.

ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای با مقادیر مختلف دبی ورودی

صفحه 191-202
ساره سیاری؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت کرمانی

6.

تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر رشد و عملکرد گیاه خیار گلخانه‌ای تحت شرایط کم‌آبیاری

صفحه 203-214
محسن افاضاتی؛ محسن ایران دوست؛ عباس رضایی استخروییه

7.

بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم عدس (Lens Culinaris L.)

صفحه 215-227
هوشنگ قمرنیا؛ آزاده خلدی رضائی؛ مختار قبادی

8.

ارزیابی اثرهای آبیاری بلندمدت با پساب شهری بر توزیع مکانی پارامترهای شوری و سدیمی

صفحه 229-241
فاطمه ساسانی؛ هوشنگ قمرنیا؛ بهمن یارقلی

9.

تخصیص بهینۀ بار آلودگی بر مبنای الگوی تجارت کیفیت آب در پائین‌دست رودخانۀ سفیدرود

صفحه 243-259
شروین جمشیدی؛ محد حسین نیک سخن

10.

بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر سفره‌های آب زیرزمینی چندلایه (مطالعۀ موردی: دشت گرگان)

صفحه 261-275
ایمان کریمی‌راد؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی‌نژاد

11.

اثر شیب بر پیاز رطوبتی خاک تحت آبیاری قطره‌ای سطحی و شبیه‌سازی با مدل HYDRUS-2D

صفحه 277-288
زینب حیدری؛ معصومه فراستی؛ رسول قبادیان

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب