1.

سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 1-31
ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری

2.

ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی در شهر تهران، 1392: علل و خطرهای کار کودکان در خیابان

صفحه 33-57
مروئه وامقی؛ معصومه دژمان؛ حسن رفیعی؛ پیام روشنفکر

3.

رویکردهای توسعة اجتماعی در دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم اجتماعی

صفحه 59-91
عبد الرضا باقری بنجار؛ محمدجواد زاهدی؛ سید حجت الله موسوی

4.

کاربرد فن ارزیابی مشارکت روستایی در برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (پژوهش موردی: سکونتگاه اسلام‌آباد، منطقة 2 شهرداری تهران)

صفحه 93-118
موسی پژوهان؛ حمید فتحی؛ بهنام قاسم زاده

5.

عوامل جمعیتی- اجتماعی اثرگذار بر سبک زندگی سلامت‌محور سالمندان تهرانی

صفحه 119-144
بیژن زارع؛ زینب کاوه فیروز؛ محمدرسول سلطانی

6.

ازدواج خویشاوندی، تفاوت‌های بین‌نسلی و عوامل پشتیبان آن در کرمانشاه

صفحه 145-166
حسین محمودیان؛ سراج الدین محمودیانی؛ سهیلا شهریاری

7.

بررسی تأثیر اعتیاد به فناوری‌های نوین ارتباطی (اینترنت و ماهواره) بر از هم‌گسیختگی خانوادگی در شهرکرد

صفحه 167-194
محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ علیرضا ملک پور شهرکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب