1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

دامنه کاربرد فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور

صفحه 93-102
جلال شایگان؛ حسین حضرتی

3.

ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب

صفحه 103-118
حسین شاکری؛ سارا نظیف

4.

مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی

صفحه 119-128
شبنم تقی پور؛ بیتا آیتی

5.

تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی

صفحه 129-140
فتانه حاجیلو؛ وحید قاسمی؛ سیدعلی هاشمیانفر

6.

بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی

صفحه 141-149
مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی

7.

تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاری شده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

صفحه 151-157
عباس المدرس

8.

مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ

صفحه 159-171
مسعود طاهریون؛ علیرضا معماری پور؛ علی ترابیان

9.

بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی

صفحه 173-185
سید محمدعلی مسعودی؛ جواد سرگلزایی؛ ابوالفضل درودی

10.

به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 187-198
میرحسن سیدسراجی؛ حامد حسنلو؛ مریم پازوکی؛ حسین نایب

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.