1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

صفحه 825-841
کیومرث اشتریان؛ محمدرضا امیرزاده

3.

تجزیه و تحلیل گفتمانی اسلام گرایی در ترکیه و تأثیر آن بر سیاست خارجی آنکارا (مطالعۀ موردی: روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال های 2002 تا2015)

صفحه 843-858
علی امیدی؛ مصطفی خیری

4.

بسترسازی گفتمانی در سیاست‌ فرهنگی پهلوی اول (1320-1304هجری شمسی)

صفحه 859-876
پروین دخت اوحدی؛ کاظم حاجی رجبعلی

5.

تأثیرگذاری بنیادگران اسلامی آسیای مرکزی بر امنیت ملی افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی

صفحه 877-894
احمد جانسیز؛ محسن زمانی

6.

موج گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی

صفحه 895-913
احمد جوانی

7.

برندسازی و بازاریابی سیاسی؛ الگویی جدید برای توسعۀ ارتباطات سیاسی مشارکتی

صفحه 915-936
مجید حسینی؛ آرش بیدالله خانی

8.

خوانش سقراط از رهگذر تراژدی آیسخولوس (نگاهی دوباره به آپولوژی)

صفحه 937-946
صمد ظهیری؛ تورج رحمانی

9.

ظرفیت شناسی مردم سالاری دینی در اندیشۀ متفکران اهل سنت

صفحه 947-965
نیره قوی

10.

دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران

صفحه 967-989
سید احمد موثقی؛ علیرضا کاهه

11.

بازخوانی انتقادی مفهوم امر سیاسی در نظریۀ کارل اشمیت

صفحه 991-1014
علی اشرف نظری

12.

بررسی فرایند توسعۀ اقتصادی کرۀ جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای غیر دموکراتیک

صفحه 1015-1032
احمد نقیب زاده؛ محمد تقی دلفروز

13.

بررسی چگونگی ایجاد روش شناسی آلترناتیو در علوم اجتماعی بر اساس الگوی نظریه زمینه ای

صفحه 1033-1052
حسین هرسیج؛ رئوف رحیمی

14.

خلیج فارس؛ میزبان بیداری چهارم عربی؟

صفحه 1053-1074
سید محمد هوشی سادات

15.

دیاسپورای ارمنی: فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران

صفحه 1075-1094
اکبر ولی زاده؛ شیوا علی زاده

16.

چکیده های لاتین

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب