1.

شناسایی عوامل تعیین‌کنندة فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران

صفحه 699-721
علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان؛ سکینه خلج

2.

نقش عناصر آموزش و پرورش در توانمندسازی جوانان روستایی(مطالعة موردی: دانش‌‌آموزان روستایی مقطع دبیرستان بخش سربند شهرستان شازند)

صفحه 723-744
زهرا ملک جعفریان؛ سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی

3.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی – اقتصادی بر توانمندی روان‌شناختی زنان روستایی در شهرستان اسلام‌آباد غرب

صفحه 745-767
سارا جلیلیان؛ حشمت اله سعدی

4.

تحلیلی از تجربة ‌‌زیسته و مسائل دهیاران زن(مطالعة ‌‌موردی: استان اصفهان)

صفحه 769-786
لیلا عرب سرخی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ غلامرضا غفاری

5.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و معیشتی روستانشینان در تخریب اراضی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز قوری‌چای در شمال استان اردبیل)

صفحه 787-805
بهنام فرید گیگلو؛ عادل رهنمون؛ حسین سعیدی؛ مسلم میهن خواه؛ مریم سادات رشادی

6.

دیدگاه بهره‌برداران در مورد تأثیر طرح‌های مرتع‌داری بر متنوع‌‌‌‌‌‌سازی راهبردهای معیشت خانوارهای روستایی در شهرستان ماهنشان

صفحه 807-829
کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ محمد بادسار

7.

شناسایی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری کلانشهر مشهد

صفحه 831-856
حمدا... سجاسی قیداری؛ آیدا صدرالسادات

8.

تعیین سازه‏های مرتبط با رضایتمندی از شغل دامپروری با استفاده از تحلیل مسیر: مطالعه موردی :شهرستان کوهدشت

صفحه 857-874
حجیر آزادی عبدولی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه

9.

بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کیفیت زندگی در مناطق روستایی

صفحه 875-894
بهرام ایمانی؛ سهیلا باختر؛ عبدالرضا خوش رفتار

10.

به‌کارگیری تحلیل بازیگران در فرایند ساماندهی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی توسعة روستایی

صفحه 895-915
قدیر فیروزنیا؛ بهروز قرنی آرانی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-46


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب