1.

تحلیل الگوهای استقراری و حوزة گیرش محوطه‌‌های عصر مس‌سنگی واقع در اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

صفحه 1-20
رویا تاج بخش؛ بهزاد بلمکی

2.

تحلیل معماری بندر باستانی سیراف در بخش ساحلی با تکیه بر مطالعات باستان‌شناسی زیر آب

صفحه 38-21
حسین توفیقیان

3.

طلوع و غروب یک پایتخت: شکل‌یابی، توسعه، اقتدار و اضمحلال شهر سلطانیه

صفحه 39-54
همایون رضوان؛ حسن کریمیان

4.

نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه‌های سفالی تپۀ گراتزیانی

صفحه 55-66
جواد سلمانزاده؛ حسینعلی کاوش؛ حسن فاضلی نشلی؛ سید ایرج بهشتی

5.

روستانشینی و تغییرات ‌فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستان‌شناختی تپۀ قلاگپ

صفحه 67-86
مصطفی عبدالهی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ مرتضی حصاری؛ علیرضا سرداری زارچی

6.

تأثیرات متقابل نیشابور و راه ابریشم در دورۀ ساسانی

صفحه 87-97
میثم لباف خانیکی

7.

مکان‌یابی مَرهَشی باستان بر اساس داده‌های تاریخی و باستان‌شناسی

صفحه 99-110
ابراهیم مرادی

8.

مطالعات باستان‌سنجی و مرمتی بر روی منتخبی از اشیاء مس-پایة دورۀ مفرغ پایانی از تپۀ بازگیر، دشت گرگان

صفحه 111-128
مرضیه مصلحی؛ مهناز عبدالله‌خان گرجی؛ نیما نظافتی؛ جبرئیل نوکنده؛ قربانعلی عباسی

9.

سفال دورۀ شیماشکی در درۀ سیمره؛ بر اساس مطالعۀ موردی قلعۀ زینل و غارَت‌مالگه

صفحه 129-148
خداکرم مظاهری؛ بهرام کریمی

10.

پژوهشی باستان‌شناختی در بنای آرامگاهی «‌برج قربان‌» همدان

صفحه 149-162
رضا نظری‌ارشد؛ محمود طاووسی؛ سوسن بیانی؛ جواد نیستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب