1.

رتبه‌بندی کشورهای منتخب در خصوص بهبود ظرفیت ملی نوآوری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 1-16
نظام‌الدین فقیه؛ کاظم عسکری فر

2.

مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

صفحه 17-35
زهرا آراستی؛ ژوان ناهید؛ آرین قلی پور

3.

طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکره‌بندی

صفحه 37-55
سید مصطفی رضوی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سلطانعلی شهریاری

4.

شناسایی رابطه سرریز دانش و عملکرد نوآورانه کسب وکارهای دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات

صفحه 57-73
کامبیز طالبی؛ حسام صالحی

5.

شناسایی روش‌های جانشین‌پروری برای پیشبرد کارآفرینی بین‌نسلی در بنگاه‌های خانوادگی ایران

صفحه 75-94
حسین صامعی؛ سید علیرضا فیض‌بخش

6.

شناسایی فرصت‌های کسب وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات

صفحه 95-112
رضا محمدکاظمی؛ رضا زعفریان؛ عباس خدایاری؛ سید مهران جوادی‌نیا

7.

بررسی نقش میانجی سبک شناختی بر رابطه سرمایه انسانی و قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)

صفحه 113-131
محمد علی مرادی؛ محمدرضا زالی؛ فریبا محمدی

8.

قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل نگرش کارآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتماعی

صفحه 133-152
نسیم یادگار؛ محمدمهدی معماریانی؛ عبدالرضا صدق آمیز

9.

تبیین رابطه کارآفرینی شرکتی و عملکرد با میانجی سرمایه دانشبنیان (مورد مطالعه: شرکت های تکنولوژی محورِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 153-172
سعید صحت؛ محسن یاراحمدی

10.

رابطه میان نیاز به شناخت، خودکارآمدی آموزشی و انگیزه یادگیری/انگیزة آموزشی، با انتقال آموزش در میان کارآموزان مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان

صفحه 173-190
فرزانه دباشی؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری؛ ناهید اکرمی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب