1.

سیر تکوین حق فسخ ناشی از اجرا نشدن (نقض) تعهد قراردادی درحقوق اروپایی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران

صفحه 1-20
منصور امینی؛ سعید حقانی

2.

مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن

صفحه 21-35
زهره افشار قوچانی؛ محسن ایزانلو

3.

ضرورت دفاع از اموال خصوصی در برابر اخذ آنها ازسوی دولت برای نفع عمومی (همراه با مطالعۀ تطبیقی)

صفحه 37-55
رحیم پیلوار

4.

مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها

صفحه 57-85
بهرام تقی پور

5.

مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

صفحه 87-109
سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی

6.

حمایت عاری از تشریفات؛ با تأکید بر کنوانسیون برن، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و امریکا

صفحه 111-132
زهرا شاکری

7.

تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

صفحه 133-153
محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی

8.

شناسایی اصول تفسیر تریپس در هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

صفحه 155-170
محسن صادقی؛ نرگس گلپایگانی

9.

حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران؛ با نگاهی به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری

صفحه 171-190
حاتم صادقی زیازی؛ مهران ابراهیمی منش

10.

حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی

صفحه 191-200
امیر صادقی نشاط

11.

وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا

صفحه 201-227
رضا طجرلو؛ هادی شعبانی

12.

غیرحرفه‌ای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه

صفحه 229-243
عباس قاسمی حامد

13.

بررسی اصول مسئولیت در حمل‌ونقل، از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام کامن‌لا

صفحه 245-264
حمید کاظمی

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب