1.

مقایسه عملکرد دو مدل‌‌ شبیه‌سازی فیزیکی و رگرسیونی برای برآورد دمای خاک زیر پوشش چمن در اقلیم کرج

صفحه 243-253
نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد؛ رضا نوروز ولاشدی

2.

انتقال و تجزیه علف‌کش‌ها در خاک در سیستم‌های مختلف سم‌ـ آبیاری

صفحه 255-266
الهام نوشادی؛ مهدی همایی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ فریبرز عباسی

3.

مدل‌سازی و شبیه‌سازی آثار بلندمدت استفاده از فاضلاب تهران بر منابع آب و خاک دشت ورامین با استفاده از مدل‌سازی پویای سیستم‌ها

صفحه 267-281
تیمور سهرابی ملایوسف؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمزه علی علی زاده؛ بیژن نظری

4.

واسنجی و تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آب‌خوان در شبیه‌سازی زهکش حایل دشت قزوین

صفحه 283-291
محمد افلاطونی؛ لیلا اسکندری؛ حسین دهقانی سانیج

5.

تعیین زمان بهینه‌ماند در مدیریت سطح ایستابی به منظور کاهش تلفات نیتروژن در اراضی کشاورزی زه‌دار

صفحه 293-297
محمدحسن قره داغی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ عبدالمجید لیاقت؛ عباس ستوده نیا

6.

مطالعة آزمایشگاهی تأثیر تابع هدایت هیدرولیکی بر مدل‌سازی نشت از بدنة سدهای خاکی

صفحه 299-307
حجت احمدی؛ حسین رضایی؛ کامران زینالزاده

7.

رفتار تورمی‌ـ انقباضی خاک‌های متورم‌شونده تحت سربار و کیفیت آب مختلف

صفحه 309-315
مهرداد مقدس؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبداللهی

8.

بررسی رفتار تغییر حجمی خاک‌های متورم‌شوندة تثبیت‌شده با الیاف نواری

صفحه 317-324
حدیثه رفعت جو؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبدالهی

9.

تعیین مناسب‌ترین ابعاد سلولی مدل رقومی ارتفاع برای محاسبة عامل توپوگرافی در مدل RUSLE

صفحه 325-332
فرخ اسدزاده؛ سلمان میرزایی؛ محبوبه طیبی

10.

بررسی پویایی اجزای فیزیکی کربن آلی خاک‌دانه‌های پایدار در انواع مختلف کاربری اراضی

صفحه 333-343
ابراهیم مقیسه؛ احمد حیدری؛ محمد قنادی مراغه؛ فریدون سرمدیان؛ نجات پیرولی بیرانوند؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ سعد اله تیموری؛ علی خراسانی

11.

هم‌دماهای جذب سطحی و رهاسازی بور روی کلسایت: اثر قدرت یونی و pH محلول

صفحه 345-351
عزیز مجیدی؛ رسول راهنمایی؛ محمد جعفر ملکوتی

12.

تأثیر مصرف توأم آرسنیک و فسفر بر ویژگی‌های رشد و جذب آرسنیک و فسفر توسط گندم و گل جعفری

صفحه 353-367
نسرین میرزایی؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان؛ مهدیه حقیقت افشار

13.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب