1.

بررسی حذف درجای MTBE و بنزن از آب‌‌های زیرزمینی جنوب تهران در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی از طریق اکسیداسیون شیمیایی با استفاده از نانوذرات آهن صفرظرفیتی پایدارشده

صفحه 261-275
علی بریانی؛ علیرضا پرداختی؛ مجتبی اردستانی؛ سیما امینی

2.

پاک‌سازی آلاینده‌‌های نفتی از خاک با بهره‌گیری از روش اکسایش پیشرفتۀ ترکیبی فنتون و سولفات رادیکال (مطالعۀ موردی: مسجد سلیمان)

صفحه 277-287
الهام عظیمیان؛ علی کدخدائی؛ مجید بغدادی؛ اصغر اصغری مقدم؛ رضا مرادی

3.

تأثیر پی- اچ (pH) بر تجزیۀ هیدروکربن‌های نفتی کل در راکتور‌‌های بستۀ خاکاب با عملکرد متوالی

صفحه 289-296
علی ترابیان؛ سیدحمیدرضا ّفاطمی؛ صابر حسنلو؛ علی محمدپور

4.

تعیین غلظت و پراکنش تغییرات مکانی فلزات جیوه، سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی جنگل‌های مانگرو با استفاده از زمین‌آمار در محیط GIS

صفحه 297-310
محمد طاهری؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ بابک نعیمی؛ مهدی غلامعلی فرد

5.

بررسی تأثیر میدان مغناطیسی در میزان تولید پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات در لجن فعال

صفحه 311-319
مرضیه فاتحی؛ سید احمد عطائی

6.

بررسی تأثیر انرژی حرارتی،آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده

صفحه 321-330
صفیه حسن زاد؛ حسین پیرخراطی؛ بهنام دولتی؛ خلیل فرهادی

7.

ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در غبار برخی جاده‌‌های کرج

صفحه 331-344
فرشته دست گشاده؛ امیدرضا تونی؛ سیما مقدم شیخ جان؛ گیتی تقی نژاد؛ نرگس همتیان؛ رقیه حاتمی

8.

بررسی غلظت و منشأ آلاینده‌های فلزی در رسوبات خور موسی، خلیج‌فارس

صفحه 345-360
علیرضا واعظی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا ولی خانی سامانی؛ مهدی حیدری

9.

توزیع زمانی و مکانی فلزات سنگین در گرد و غبار منطقۀ شهری کرمان

صفحه 361-373
فریبا جعفری؛ حسین خادمی

10.

تحلیل فضایی- زمانی رخداد گرد و غبار در غرب ایران

صفحه 375-388
ام السلمه بابایی فینی؛ طاهر صفرراد؛ مصطفی کریمی

11.

بررسی سیل‌خیزی و تعیین عوامل مؤثر در آن در حوضۀ رودخانۀ بالقلی‌چای با استفاده از تکنیک GIS، RS و AHP

صفحه 389-400
علی قاسمی؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ اباذر اسمعلی

12.

مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

صفحه 401-413
محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش

13.

ارزیابی ترکیب بهینۀ نیروگاه‌های کشور با لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی

صفحه 415-430
داوود منظور؛ مجید فرمد؛ وحید آریان پور؛ احسان الدین شفیعی

14.

برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

صفحه 431-438
سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی

15.

کاربرد گزینش دوگانۀ یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش‌گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف‌کنندۀ گردشگران پارک جنگلی سی‌سنگان

صفحه 439-450
محمود صبوحی؛ کمال عطایی سلوط

16.

کاربرد روش PCAدر ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: حوزۀ زیارت استان گلستان)

صفحه 451-462
سید حامد میرکریمی؛ سپیده سعیدی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

17.

استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیارۀ مبتنی بر تلفیق روش‌های DEMATEL و ANP در انتخاب مکان ‌بهینۀ آرامستان‌ها (مطالعۀ موردی: اصفهان)

صفحه 463-480
مرضیه طاهری؛ رحیم علی‌عباسپور؛ سیدکاظم علوی‌پناه

18.

تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

صفحه 481-498
بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده

19.

بررسی آثار محیط‌زیستی کارخانۀ گندله‌سازی اردکان با استفاده از روش فازی TOPSIS

صفحه 499-513
سید علی جوزی؛ انوشه داراب پور

20.

پهنه‌بندی کمّی زمین‌دیس‌های بزرگ محیط بیابانی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مقایسۀ کویرهای لوت ایران و کایدام چین)

صفحه 515-527
امیر هوشنگ احسانی؛ مرضیه فروتن

21.

ارزیابی و مقایسۀ سطح پایداری محصولات زراعی شرق حوضۀ زاینده‌رود تحت شرایط خشکسالی با استفاده از تکنیک تصمیم چندمعیاره

صفحه 529-540
اعظم رضایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ غلامرضا پیکانی؛ صادق خلیلیان

22.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-58


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب