1.

انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری

دکتر قهرمان عبدلی

2.

پول شویی و آثار و پیامدهای آن

دکتر فرهاد رهبر

3.

تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران

محمد لشکری؛ دکتراسداله فرزین وش

4.

نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی)

دکتر محمود توسلی؛ دکتر حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی

5.

صادرات نفت و رشد اقتصادی

علیرضا اقبالی؛ حمید رضا حلافی؛ ریحانه گسکری

6.

اندیشه های اقتصادی دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002

علیرضا عرفانی

7.

ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها (D.E.A )

محمد حسین پور کاظمی؛ جواد رضایی

8.

ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد»

دکتر وحید محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب