1.

تعیین دامنۀ وابستگی فضایی ریسک سیستماتیک عملکرد گندم دیم در ایران: کاربرد الگوهای خودرگرسیون فضایی

صفحه 343-356
مرتضی تهامی پور زرندی؛ حبیب الله سلامی؛ سعید یزدانی؛ امیرحسین چیذری

2.

بررسی یکپارچگی مکانی و آزمون قیمت های واحد در بازار ماهیان استخوانی شمال مطالعۀ موردی: استان های مازندران و گیلان

صفحه 357-368
حامد رفیعی؛ سعید یزدانی؛ سیدصفدر حسینی؛ امیرحسین چیذری؛ حسن صالحی

3.

جایگاه مدیریت منابع آب در توسعۀ کشاورزی (مطالعۀ موردی: دشت تبریز)

صفحه 369-377
جواد حسین زاد؛ فاطمه کاظمیه

4.

بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران

صفحه 379-388
جلال سالم؛ مجتبی مجاوریان

5.

تعیین نهاده های مؤثر بر تولید و ریسک تولید پیاز دشت تبریز

صفحه 389-397
قادر دشتی؛ فهیمه خاکسار؛ محمد قهرمانزاده

6.

عوامل مؤثر بر سطوح مشارکت مردم روستایی در پروژه های آبخیزداری (مطالعۀ موردی: حوزه‌های آبخیز درود فرامان و لعل آباد شهرستان کرمانشاه)

صفحه 399-409
خدیجه مهردوست؛ علی شمس؛ اسماعیل کرمی دهکردی

7.

بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی در نتایج و پیامدهای سازمانی ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

صفحه 411-427
آصف کریمی؛ ایرج ملک محمدی؛ محمود احمدپور داریانی؛ احمد رضوانفر

8.

بررسی اثرات مؤلفه های توسعۀ حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی بر کارآفرینی سازمانی در استان کرمانشاه

صفحه 429-439
حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی

9.

شناسایی عوامل زمینه ای ارتقای مدیریت دانش در دانشکده‌های کشاورزی

صفحه 441-451
ملیحه فلکی؛ حمید موحد محمدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ حسین رحمان سرشت

10.

تحلیل مؤلفه های مؤثر بر خلاقیت آموزشگران کشاورزی

صفحه 453-462
علی اصغر میرک‌زاده؛ وحید علی آبادی؛ نیشمان کریمیان

11.

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعی

صفحه 463-471
سید رضا اسحاقی؛ روح اله رضایی؛ یوسف حجازی؛ نعمت اله شیری؛ سیدعلیرضا قدیمی

12.

مقایسۀ ابعاد مختلف پایداری صید در تعاونی های پره استان گیلان

صفحه 473-488
شهلا چوبچیان؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ سید امین الله تقوی مطلق؛ غلامحسین حسینی نیا

13.

ارزیابی سازوکارهای مؤثر بر موفقیت بهره برداران در برپایی سیستم های آبیاری تحت فشار در استان اصفهان

صفحه 489-500
امیر مظفر امینی؛ مرضیه افضلی ابرقویی

14.

کشاورزی چندکارکردی (MFA) از دیدگاه متخصصان توسعۀ کشاورزی و روستایی ایران

صفحه 501-511
امیرحسین علی بیگی؛ غلامرضا برزو

15.

تخمین دورۀ زمانی بازده سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران

صفحه 513-521
نادر مهرگان؛ ابراهیم فرجی

16.

بررسی مهارتهای شخصیتی کارآفرینانۀ جوانان روستایی شهرستان گنبدکاووس

صفحه 523-532
سارا مخت؛ مریم مورج؛ فاطمه سورانی؛ فاطمه رجبیان

17.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-16


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب