1.

دنسترفورس: نخستین مداخلة نظامی بریتانیا در قفقاز (24 بهمن‌ماه 1296- 23 شهریورماه 1297هـ. ش)

حسین آبادیان؛ سیروان خسروزاده

2.

دادرسی در ایلام باستان به همراه ویرایش، ترجمه فارسی و انگلیسی دو سند ایلامی

صفحه 21-37
حسین بادامچی

3.

نزاع قدرت در حکومت سلجوقی به روایت سلجوقنامه ظهیرالدین نیشابوری

صفحه 39-58
رسول جعفریان؛ مریم کمالی

4.

بینش تاریخ‌نگارانۀ ابوالقاسم عبدالله کاشانی با تأکید بر رویکرد اعتقادی وی

صفحه 59-78
سیدابوالفضل رضوی؛ حمید آزاد

5.

شکل‌گیری چهرة اسکندر در حافظة تاریخی ایرانیان (مروری بر داراب‌نامة طرسوسی)

صفحه 79-91
محمدعلی رنجبر؛ آمنه ابراهیمی

6.

بررسی روند تغییر اید‏ئولوژی سیاسی جنبش جنگل و پیامدهای آن

صفحه 93-112
ابوطالب سلطانیان

7.

بررسی گذر‌گاه‌های قفقاز در دورة باستان و دلایل اهمیت یافتن گذرگاه «‌لازیکا» در واپسین رقابت‌های ایران ساسانی و بیزانس

صفحه 113-132
علی علی‌بابایی درمنی

8.

جایگاه و نقش استحکامات هیرکانیا در منازعات مرزهای شرقی ساسانیان

صفحه 133-152
حمید کاویانی پویا؛ ماریا داغمه‌چی

9.

مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران

صفحه 153-172
نورالدین نعمتی؛ مظهر ادوای


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب