1.

رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم

محمدحسین علیزاده؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی

2.

خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور

سید محمد حسین رضوی

3.

مقایسه اثر دو شیوه تمرینی فعالیت بدنی هوازی و تصویر سازی ذهنی بر

عباسعلی گائینی؛ احمد فرخی؛ رحمن سوری؛ محمد صالح عبدی

4.

رابطه انگیزه و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی

حبیب هنری؛ علی رضاییان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی

5.

بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال

علی رضا الهی؛ محمود گودرزی؛ محمد خبیری

6.

ارتباط میزان هزینه انرژی(فعالیت بدنی)آمادگی هوازی و

ابوطالب باقری؛ حمید محبی؛ فرهاد رحمانی نیا

7.

تحلیلی بر شیوه های مختلف تمرین ذهنی در اکتساب

رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقر زاده؛ حسن عشایری

8.

بررسی میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران

افسر جعفری حجین؛ فاطمه شب خیز؛ مرضیه مشهوری

9.

ارتباط بین جهت گیری هدفی .فضای ادراک شده انگیزشی و منابع کسب

بهرام یوسفی؛ پوریا قانی

10.

تمرینات قدرتی با عضو برتر و تاثیر ان بر بر عضو غیر برتر

حمیدرضا کشاورزی؛ احمد فرخی

11.

شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در

مهدی کارگر فرد؛ سعید کشاورز

12.

بررسی فرا تحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی

سید مهدی آقا پور؛ غلامرضا جمشیدیها؛ احمد فرخی

13.

تاثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشتی گیران

علی اکبر نژاد؛ علی اصغر رواسی؛ توراندخت امینیان؛ عیسی نور محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب