1.

بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها

رضا اسدی مقدم؛ جعفر زاخری؛ ناصرکاشیان؛ سراین رزاق زاده

2.

بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی برجوانه زنی وقدرت بذر سویا

ناصر خدابنده؛ علی جلیلیان

3.

اثرات سیستمهای مستقیم – کاشت‘ بی برگردان ورزی وخاک ورزی مرسوم برعملکرد دانه گندم پاییزه آبی

عباس همت؛ اردشیر اسدی خشوئی

4.

بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز

ایرج ملک محمدی؛ علی اسدی

5.

اثر دانه گرده در خصوصیات فیزیکی خرمای مضافتی جیرفت

علیرضا طلایی؛ بهمن پناهی

6.

اثرات اتفن بر نیروی جدا نمودن میوه ومیزان کلروفیل درمیوه لیموی آب

مجید راحمی؛ محمد حسین نامجویان

7.

اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج

یحیی امام؛ حمیدرضا کریمی مزرعه شاه

8.

همبستگی بین صفات و تجزیه علیت برای عملکرد دانه در سورگوم

محمود تورچی؛ عبدالمجید رضائی

9.

بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند

ذبیح اله رنجی؛ اسلام مجیدی؛ ابوالحسن هاشمی ذزفولی؛ امیر قلاوند

10.

بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

کامبیز مشایخی؛ ناصر لطیفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب