1.

اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید

غلامرضا خواجوئی نژاد؛ عبدالمجید رضائی؛ سید فرهاد موسوی

2.

تخمین تابع عرضه چغندر قند :مطالعه موردی شهرستان کرج

مجید کوپاهی؛ رضا احمدی

3.

اثر نمک طعام غذا و آب برعملکرد مرغهای تخمگذار

جواد پوررضا؛ محمد علی ادریس

4.

بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr

محمود اخوت؛ دوستمراد ظفری؛ علیرضا کریمی روزبهانی؛ حیمد روحانی

5.

بررسی اقتصاد جایگزینی خرمای مضافتی بجای مرکبات وخرمای کروت در باغات شهرستان بم

احمد اکبری؛ محمد بخشوده

6.

تاثیر درجه حرارتهای مختلف انبار روی برخی خصوصیات کمی و کیفی چهارقم انار منطقه ساوه

محمد علی عسگری سرچشمه؛ محمد شاهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب