1.

رابطة وضعیت اقتصادی – اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 5-20
اکبر قدرت نما؛ صدیقه حیدری نژاد؛ ایران داوودی

2.

رابطة بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران

صفحه 21-38
حدیث مرادی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی

3.

رابطة بین طرحواره های اخلاقی و رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز در کشتی گیران استان گلستان

صفحه 39-54
مهران سرداری؛ زلیخا هاشمی؛ نوراله گراوند؛ علی ناظمی

4.

بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان)

صفحه 55-75
اکبر جابری؛ مهدی سلیمی؛ جواد خزایی پول

5.

ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی با استفاده از مدل منسجم BSC - TOPSIS (مطالعة موردی : ادارة کل تربیت بدنی استان یزد)

صفحه 77-96
حیدر میرفخرالدینی؛ محمد حسن پیمان فر؛ عبدالنبی خطیبی عقدا؛ حسین علیمحمدی

6.

ارتباط بین سبک رهبری با رفتارهای مدیریت ریسک در مدیران گروه و رؤسای تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی مراکز استان های کشور

صفحه 97-113
مهدی مقامی؛ احمد علی آصفی

7.

بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های موفق و ناموفق

صفحه 115-126
محمد حسن طباطبایی؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی

8.

ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390

صفحه 127-147
حسین پورسلطانی؛ رامین امیرجی نقندر

9.

بررسی مشکلات تدوین پایان نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب

صفحه 149-169
مهران میزانی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری؛ نصراله سجادی

10.

عوامل مؤثر بر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از فناوری و مقایسة آن با دانشگاه های ترکیه

صفحه 171-191
خیام اکبری اصل هاسونی؛ میر محمد کاشف؛ فاطمه سادات حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب