1.

طراحی اکولوژیک پارک‌های جنگلی (مطالعة موردی: پارک جنگلی شهید بهشتی بروجرد)

صفحه 1-10
حسن دارابی؛ ایمان سعیدی

2.

ارزیابی محیط و منظر محوطه‌های باستانی با تأکید بر رویکرد زیبایی شناسی بصری: (مطالعة موردی: منطقة بیشاپور- تنگ چوگان)

صفحه 11-24
پیمان گلچین؛ هما ایرانی بهبهانی

3.

برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

صفحه 25-32
اعظم رضایی؛ نجمه نخعی؛ شهرام محمدزاده

4.

ارزیابی تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت لنجانات با استفاده از تحلیل عاملی ترکیب شده با نظریة انتروپی اطلاعات

صفحه 33-44
محسن رضایی؛ وهاب امیری

5.

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت میمه اصفهان با استفاده از روشهای تطبیقی DRASTIC، GODS و AVI

صفحه 45-60
الهه محمودزاده؛ سحر رضایان؛ آزاده احمدی

6.

مدیریت ریسک محیط‌زیستی آتش‌سوزی در مخازن ذخیره‌سازی نفت (مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یزد)

صفحه 61-72
لیلا امانت یزدی؛ ناصر محرم نژاد

7.

ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی

صفحه 73-82
افسانه امینیان؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمدحسین آق خانی؛ محمد‌حسین عدالت

8.

تصفیة فاضلاب صنایع لبنی و تولید همزمان الکتریسیته از آن با استفاده از فناوری سلول سوخت میکربی

صفحه 83-92
محمد ملکوتیان؛ بهنام حاتمی

9.

جداسازی و شناسایی گونه باکتریایی مقاوم به نیکل از رسوبات آلوده خورموسی و مطالعه عملکرد آن در جذب زیستی نیکل

صفحه 93-100
فاطمه شاه علیان؛ علیرضا صفاهیه؛ هاجر آبیار

10.

کاربرد توأم هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) و آلکان‌های نرمال در تعیین منشاء مواد آلی رسوبات مانگرویی جزیره قشم

صفحه 101-112
ساناز غفاری؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ زهره ابراهیمی سیریزی

11.

تشخیص وضعیت هیدروژئوشیمیایی و روند شوری در سفرة آب ‌زیرزمینی دشت خوی به روشهای آماری و هیدروشیمیایی

صفحه 113-122
لیدا جلالی؛ اصغر اصغری مقدم

12.

استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی در پیش بینی آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری اصفهان و شهرهای اطراف

صفحه 123-132
زهره محمودی؛ حسین خادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب