1.

شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

صفحه 1-10
مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی

2.

حذف ارسنات از محلول‌های آبی با استفاده از کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلارد شده

صفحه 11-20
حسین کریمی؛ مرتضی رزم آرا

3.

بررسی منحنی‌های شکست بستر ستون برای حذف منگنز از محیط‌های آبی با استفاده از ماسه

صفحه 21-30
هادی کیانی؛ شایان شامحمدی؛ مهدی هادی

4.

پهنه‌بندی غلظت سرب کل در کلاس‌های اندازه‌ای ذرات خاک با استفاده از داده‌های ماهواره ‌IRS-P6 , LISS-III در جنوب اصفهان

صفحه 31-38
شهناز محمودی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی

5.

ارائة چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدی براساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی (مطالعة موردی: صنایع کاشی، فولاد و نساجی استان یزد)

صفحه 39-52
سید محمود زنجیرچی؛ فائزه اسدیان اردکانی؛ فاطمه عزیزی؛ سمیه مروج

6.

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای مدیریت مواد شیمیایی با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره ( مطالعة موردی: پتروشیمی اراک)

صفحه 53-62
شاهو کرمی؛ غلامرضا نبی‌بید‌هندی؛ حمیدرضا جعفری؛ حسین وحیدی

7.

بررسی نقش عملکرد شبکه‌های NGOs محیط زیستی بر اقدامات کارآفرینانه در NGOs محیط زیستی ایران

صفحه 63-72
سید محمد مقیمی؛ امیر علم بیگی

8.

نقش تعالیم اسلام در کاهش بحران‌های زیست محیطی

صفحه 73-80
طیبه اکبری راد

9.

ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی

صفحه 81-92
سید محمود هاشمی؛ سید کاظم علوی پناه؛ مرتضی دیناروندی

10.

بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب‌آوری محیط زیست شهری (نمونة موردی: مناطق 1 و 3 شهرداری تهران)

صفحه 123-132
پرستو پریور؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ پگاه هراتی

11.

ارزیابی ریسک‌های محیط زیستی تالاب بین‌المللی شادگان بر اساس شاخص‌های عملکرد اکولوژیکی

صفحه 101-112
لیلا رحیمی بلوچی؛ بهرام ملک محمدی

12.

سنجش از دور و اجرای مدل مارکوف برای بررسی تغییرات فضای سبز شهری (مطالعة موردی: منطقة 1 شهرداری تهران)

صفحه 113-122
منا سرودی؛ سید علی جوزی

13.

مسیریابی گردشگران در بافت‌های تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این بافت‌ها با استفاده از GIS (نمونة موردی: سنندج)

صفحه 93-100
علی موحد؛ عاطفه احمدی

14.

ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

صفحه 133-144
محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی

15.

روش شناخت و مستند سازی باغهای تاریخی ناشناخته ایران

صفحه 145-156
هما ایرانی بهبهانی؛ ژاله شکوهی دهکردی؛ رضوان سلطانی

16.

برآورد ارزش تفریحی پارک هشت بهشت در اصفهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

صفحه 157-164
بتول رفعت؛ بقیت اله موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب