1.

تحلیل جامعه‌شناختی چگونگی بازنمایی هویت فردی و جنسیتی در آثار سینمایی دهة 1380 ایران

صفحه 449-466
رشید احمدرش؛ احمد غلامی

2.

بازتاب روح زنانه در ادبیات نمایشی دفاع مقدس (با مطالعه پنج نمایشنامۀ نمونه)

صفحه 467-486
مهدی حامدسقایان؛ منصوره صدیف

3.

مطالعۀ رابطۀ مصرف موسیقی با احساس آنومی بر‌حسب جنسیت

صفحه 487-506
حلیمه عنایت؛ مهدی کاوه

4.

دگردیسی عکاسی ‌مد در جامعۀ ایرانی

صفحه 507-528
جواد سلیمی؛ زهرا رشید

5.

بررسی جنبه‌های نمایشی شخصیت سودابه براساس نظریه کنش‌مندی گرماس

صفحه 529-542
ناصر نیکوبخت؛ احسان زیورعالم

6.

رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان

صفحه 543-556
بهروز محمودی بختیاری؛ مریم دهقانی

7.

نقد و بررسی دیدگاه خوارج دربارۀ حضور زنان در عرصه‌های سیاسی‌ـ اجتماعی از سدۀ 1-4 ه‌.ق

صفحه 557-576
محمدعلی چلونگر؛ فرشته بوسعیدی؛ وحید سعیدی

8.

مطالعۀ کاشی‌نگاره‌هایی با نقوش زنان قاجاری در خانه‌های شیراز

صفحه 577-594
عفت السادات افضل طوسی؛ گلناز سلاحی؛ لادن سلاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب