1.

بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه

صفحه 5-24
علی یزدانیان؛ داوود بزرگمهر

2.

رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه

صفحه 25-52
حبیب اله رحیمی؛ محمد صادقی؛ رضا عمانی سامانی

3.

ظهور دولت های مجازی در عصر جهانی شدن

صفحه 53-80
حسین رحمت الهی؛ رضوان ضیائی

4.

«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»

صفحه 81-108
حسن محسنی؛ همایون رضایی نژاد

5.

تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد

صفحه 109-138
ابراهیم شعاریان

6.

شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم

صفحه 139-158
رضا کریم کاشی آرانی

7.

اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)

صفحه 159-179
سمانه رحمتی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب