1.

سرگذشت سیمین دانشور در میدان ادبی ایران

صفحه 31-52
شهرام پرستش؛ ساناز قربانی

2.

تحلیل داستان «حاجی آقا»ی صادق هدایت بر اساس نظریة بازتاب واقعیّت

صفحه 53-72
محدّثه هادوی؛ علی تسلیمی

3.

تبیین جامعه شناختی علل تحول فرش ایرانی در دوره صفویه

صفحه 73-92
تقی آزاد ارمکی؛ مهدی مبارکی

4.

تأثیر گفتمان مشروطیت بر هنجارهای تصویری دوره‌ قاجار

صفحه 93-122
فرزان سجودی؛ بهناز قاضی مرادی

5.

نیاز و سبک مصرف موسیقی (مطالعه موردی دانش‌آموزان شهر تهران)

صفحه 123-142
سید ضیاء هاشمی؛ امیرحسین غلامزاده نطنزی

6.

بازنمایی سبک زندگی در سینمای دهه هشتاد

صفحه 143-166
امیر رستگار خالد؛ مهدی کاوه

7.

صورت‌بندی میدان تولید ادبی ایران (مطالعه موردی محمد حجازی و صادق هدایت)

صفحه 5-29
یوسف اباذری؛ رضا تسلیمی طهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب