1.

تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان

صفحه 1-20
اکبر محمدی؛ حسین حاتمی نژاد؛ حجت حاتمی نژاد

2.

تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW

صفحه 21-44
احمد پوراحمد؛ امین فرجی ملائی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی

3.

ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیّت انرژی غرب

صفحه 45-64
حسین مهدیان؛ سیروس فخری

4.

ارزیابی و مکان‎گزینی پارک‎های درون شهری منطقه‎ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه 65-78
غلامعلی مظفری؛ معصوم دوستی

5.

توسعه‎ی یک مدل توصیفی دسترسی فضایی به خدمات درمان عمومی با استفاده از روش حوزه‎ی نفوذ شناور دومرحلهای (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 10 شهرداری اصفهان)

صفحه 72-92
امیر رضا ممدوحی؛ مریم لاوی

6.

ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم)

صفحه 93-110
علی اکبر عنابستانی؛ محمّدحسن اکبری

7.

نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن

صفحه 111-128
فضیله دادورخانی؛ عبدالمجید قرنجیک؛ علی قنبری نسب؛ ناهید اکبری سامانی

8.

تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران

صفحه 129-146
محمدعلی فیض‌پور؛ محمد رضا دهقانپور؛ قدرت ا... طلایی

9.

نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر

صفحه 147-168
نصرالله مولائی هشجین؛ محمود امیری؛ مهدی محمدی

10.

ژئوپولیتیک و اهمّیّت ابعاد پنجم با مطالعه‎ی نقش قدرت اطلاعات و استراتژی رزم مدرن در قرن بیست‎ویکم

صفحه 169-180
کیومرث یزدان پناه درو

11.

تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران)

صفحه 181-202
ژیلا سجادی؛ فاطمه سوری

12.

اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم

صفحه 203-222
علی ولیقلی زاده؛ یاشار ذکی

13.

نمایه مقالات چهار شماره سال 1391

صفحه 223-226
منصور رضاعلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب