1.

پیشنهادی در چگونگی طرّاحی (مهندسی) شبکة تأمین آب در کاروانسرای کویری نوگنبد بر پایة نتایج به دست آمده از بررسی باستان شناختی منطقة نوگنبد ـ ارکان در نائین

صفحه 1-20
محمّد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ جواد صفی نژاد

2.

بررسی و مطالعة سنگ نگاره‌های نویافتة دشت توس

صفحه 21-44
محمود بختیاری شهری

3.

سوزیانای میانه در پرتو سفالینه‌ها (بر اساس بررسی تپّة سبز)

صفحه 45-65
مهناز شریفی

4.

بررسی فن‌آوری سفالگری هزارة پنجم ق.م. با استفاده از روشهای آزمایشگاهی XRD و XRF در شمال مرکزی ایران*

صفحه 65-84
حسن طلایی؛ احمد علی یاری؛ یاسمن تقی ذوقی

5.

شواهدی از نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی (؟) جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران

صفحه 85-108
سجاد علی بیگی؛ شکوه خسروی

6.

دشت مغان در دورة ساسانی

صفحه 109-117
کریم علیزاده

7.

بررسی و تحلیل استقرارهای اشکانی دامنه‌های شمالی الوند (همدان)

صفحه 135-153
عباس مترجم؛ بهزاد بلمکی

8.

تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

صفحه 119-133
حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی

9.

چهار تاقی میل‌میله‌گه؛ آتشکده‌ای از دورة ساسانی

صفحه 155-183
یوسف مرادی

10.

تأمّلی در شاخص سبک و نماد در مطالعة شواهد باستان شناختی و نقش آنها در میزان دسترسی به حوزة ادراکات گذشته

صفحه 185-198
حکمت¬ا... ملّاصالحی؛ سیما یدالهی

11.

چرا جای‌نام شیماشکی احتمالاً نمی‌تواند در منطقۀ کرمان قرار داشته باشد؟

صفحه 199-215
کمال¬الدین نیکنامی؛ بابک رفیعی علوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب