1.

بررسی نقش جریان های فکری و حکومتی در رویکرد ملی گرایانه نقاشی نوگرای ایران در دوران پهلوی

صفحه 5-18
عبدالمجید حسینی راد؛ مریم خلیلی

2.

نگارگری عثمانی با رویکرد به دستاوردهای هنری ایران (بررسی تطبیقی نگارگری عثمانی و نگارگری ایران نیمه نخست قرن دهم هجری)

صفحه 19-30
فرزانه فرخ فر؛ محمد خزایی؛ غلامعلی حاتم

3.

ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوی با تأکید برتوصیفات فردوسی در شاهنامه

صفحه 31-44
بهاره براتی؛ اصغر کفشچیان مقدم

4.

مقایسه تطبیقی گلستان هنر با مناقب هنروران ( بخش نقاشی و نقاشان)

صفحه 45-56
علی اصغر میرزایی مهر

5.

احوال و آثار محمد علی بیک نقاشباشی

صفحه 57-64
یعقوب آژند

6.

شناخت مولفه های پست مدرنیستی در مجسمه های جُرج سگال

صفحه 65-70
عباس اکبری؛ شهلا خسروی فر

7.

تجربه های بصری انسان پیش از تاریخ

صفحه 71-82
سمانه رستم بیگی؛ سعید زاویه

8.

کهن الگوی شیــر در ایران، میانرودان و مصر باستان

صفحه 83-93
صدرالدین طاهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب