1.

شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران

بهلول علیجانی؛ محمود هوشیار

2.

تحلیل آماری سینوپتیکی توفان های گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی(2005-1993)

حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی

3.

تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

منوچهر فرج زاده اصل؛ رفیق کریم پناه

4.

پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از مدل ?HEC_HMS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان)

کریم سلیمانی؛ محمد بشیر گنبد؛ سید رمضان موسوی؛ شهرام خلیقی

5.

تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان

شهرام بهرامی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه

6.

بررسی عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها مطالعه موردی: مخروط افکنه جاجرود

unknown

7.

بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران

طیب رضیئی؛ قاسم عزیزی

8.

مقایسه‌ دمای سطحی حاصل از داده‌های میدانی و ماهواره‌ای در خزر جنوبی

زهره جلا‌ل‌زاده؛ مسعود ترابی؛ احمد دالکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب