1.

بررسی رفتار غیرخطی اتصالهای بتنی هنگام زلزله

دکتر خسرو برگی؛ مهندس حسین خدیو

2.

شبیه سازی ستونهای پر شده جهت جدا سازی محلولهای چند جزئی به روش جذب سطحی ، آنالیز مدل ریاضی و تحلیل عددی

دکتر محمود ترابی انگجی؛ مهندس شهره فاطمی؛ مهندس ایرج شعاعی

3.

شبیه سازی خروج خطوط تزویج دار از شبکه خطای انتهای خط و خطای لغزنده برای استفاده در روش جبران سازی

دکتر سید محمد حسینی

4.

ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما

دکتر محمد رحیمیان؛ مهندس حمید یزدانی صابونی

5.

طراحی و ارزیابی رمز کننده های پی در پی و معرفی یک ساختار جدید

دکتر محمدرضا عارف؛ مهندس سید محمود مدرس هاشمی

6.

بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به خط انتقال و نفوذ آن به سیم پیچ مبدل به کمک شبیه سازی مونت کارلو

دکتر حسین محسنی؛ دکتر کارولوکس؛ مهندس گیورگ قره پتیان

7.

کاربرد روش اجزا محدود در تحلیل سازه کشتی

دکتر ایرج محمود زاده کنی؛ مهندس مهرداد اللهیاری

8.

تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی

دکتر محمود موسوی مشهدی؛ مهندس فرهاد جاویدراد؛ مهندس علی شمسیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.