1.

مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

دکتر حمید خالوزاده؛ دکتر على خاکى صدیق

2.

پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه

دکتر ابراهیم حیدرى

3.

مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران

دکتر علیرضا پورفرج

4.

سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی

دکتر على سورى

5.

براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران

ریحانه گسکرى؛ مصطفى عیدانى؛ علیرضا اقبالی

6.

بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری

دکتر تیمور رحمانى؛ حشمت الله عسگرى

7.

تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام

دکتر اسدالله فرزین وش؛ دکتر سهیلا بى ریا

8.

یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز

دکتر حسین مرزبان؛ بهنام جواهرى؛ دکتر رضا اکبریان

9.

بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز)

دکتر ابراهیم هادیان

10.

بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ دکتر محمود یحیى زاده فر؛ رحیم امین زاده

11.

مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعییت گریز مالیاتی و تبانی

دکتر حمید رضا نویدى

12.

بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو

دکتر مجید احمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب