1.

ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس تغییر یافته در منطقه فخر آباد-مهریز ( یزد)

حسن احمدی؛ محمد رضا اختصاصی؛ علی گلکاریان؛ الهام ابریشم

2.

کاربرد گلباد ، گلطوفان و گلماسه در تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه های روان ( مطالعه موردی ، حوزه دشت یزد - اردکان)

محمد رضا اختصاصی؛ حسن احمدی؛ علی خلیلی؛ محمد علی صارمی نایینی؛ محمد رضا رجبی

3.

کاربرد روش ICD به منظور تعیین شدت وضعیت فعلی بیابان زایی در حوزه آبخیز کوهدشت

غلامرضا چمن پیرا؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی

4.

بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه

باقر قرمز چشمه؛ سادات فیض نیا؛ جعفرغیومیان؛ غلامرضا زهتابیان

5.

بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی

ابوالفضل معینی؛ محمد جعفری؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا؛ فریدون سرمدیان

6.

تحلیل آماری الگوی پرا کنش مکانی گونه های درختی در مناطق قامیشله مریوان

رضا بصیری؛ هرمز سهرابی؛ ملیحه مزیّن

7.

ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی ، 'Koster'Picea pungens ، از طریق پیوند و قلمه زنی ، تحت تیمارهای مختلف هورمونی

سعید ریزی؛ روح انگیز نادری؛ احمد خلیقی؛ ذبیح ا... زمانی؛ وحید اعتماد

8.

روشی برای محاسبه مساحت واقعی اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS)

افسانه سلطانی لرگانی؛ جهانگیر فقهی

9.

مکان یابی خود کار کاربری زمین با استفاده از ارزیابی چند عامله تناسب سرزمین مطالعه موردی : برنامه ریزی اقتصادی زمین در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی ( ارسباران شمالی )

سید رشید فلاح شمسی؛ هوشنگ سبحانی؛ ارسطو سعید؛ علی اصغر درویش صفت؛ احمد فرجی دانا

10.

بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد

مهدی کلاهی؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم خسروجری

11.

مطالعه شیمی بافتی لوله گوارش ماهی آزاد دریای خزر (SALMO TRUTTTA CASPIOS) از زمان تفریح تا مرحله بچه ماهی یک تابستانه (PARR)

معصومه بحر کاظمی؛ باقر مجازی امیری؛ ایرج پوستی؛ امیر سعید ویلکی

12.

بررسی میزان برخی از عناصر سنگین در آب ، رسوبات و عضله شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus) دررودخانه عباسای شهرستان نور

سید ولی حسینی؛ سید مهدی حسینی؛ محمود ناصری؛ رضا طاهر گورابی

13.

بررسی منابع آلاینده رودخانه گدارخوش

مهرداد چراغی؛ نعمت اله خراسانی

14.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت جوجه آوری سنقر تالابی (Circus aeruginosus) به عنوان یک گونه چتر در تالاب های بین المللی آجی گل ، آلا گل و آلما گل در دشت ترکمن صحرا

محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیابی

15.

بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر

امید حسینایی؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی

16.

بررسی تولید خمیر کاغذ کرافت رنگبری شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus cameldulensis )

مژگان رشیدی؛ حسین رسالتی

17.

بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور

هادی رحمانی؛ سعید امیری؛ داود پارسا پژوه؛ علی رفیقی

18.

بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش

علی اکبر عنایتی؛ رضا ابراهیمی مجدر؛ حسین رسالتی؛ داود پارسا پژوه

19.

جوهر زدایی کاغذ روزنامه و مجله باطله قسمت دوم : بررسی تأثیر استفاده از خمیر جوهر زدایی شده بر ویژگی خمیر CMP داخلی

علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ علی اکبر عنایتی؛ K.L.Pinder

20.

بررسی نقش دانش بومی ، مهاجرت و مالکیت در مشارکت روستاییان در بهره برداری از مراتع ( آبخیز چهکند – شهرستان بیرجند )

نعمت ا... خلیقی؛ بهاره چکشی؛ مرجان کیاء


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب