1.

نقش بیمه دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها

دکتر محمد ابوعطا

2.

قرار داد اجاره بدون مدت

دکتر علی اسلامی پناه؛ هادی کریمی

3.

موارد رفع مسئولیت قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق تطبیقی

دکتر منوچهر توسلی جهرمی

4.

شرح حق پایان ندارد همچو حق گفتاری در سیر تاریخی تقلیل مفهموم حق از عدالت به مالکیت

دکتر حسن جعفری تبار

5.

حمایت از دانش سنتی به عنوان یکی ازاجزای حقوق مالکیت فکری

دکتر سعید حبیبا؛ غلامحسین معتمدی

6.

مال و عوائد حاصله از جرم و معکوس شدن بار اثبات

دکتر منصور رحمدل

7.

قاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری

دکتر سید علی سادات اخوی

8.

قراداد سه جانبه ESCROW درنرم افزار

دکتر امیرصادقی نشاط

9.

نگرشی بر مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی

دکتر محمد صالحی مازندرانی

10.

حکومت قانون و جامعه مدنی

دکتر ناصر کاتوزیان

11.

عناصر تشکیل دهنده جرایم مالی و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا

دکتر ایرج گلدوزیان

12.

دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل

دکتر سید فضل الله موسوی؛ مهدی حاتمی

13.

بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها (دیوان هامبورگ ) و حقوق داخلی ایران

علی عبداله حبیب نوری

14.

سهم عدالت در تفسیر قانون

دکتر ناصر کاتوزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب