1.

ارزیابی الگوریتم های جستجوی مستقیم و ژنتیک در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام - یک سیلاب از کارون

صفحه 1-12
مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی

2.

بررسی اثرات کاربرد پساب تصفیه شده و کودهای شیمیایی بر عملکرد کلم بروکلی

صفحه 13-24
مصطفی رجبی سرخنی؛ علی قائمی

3.

ارزیابی و واسنجی مدل های تبخیر و تعرق گیاه مرجع باتوجه به اثر دوره محاسباتی برای اقلیم نیمه خشک سرد

صفحه 25-37
هوشنگ قمرنیا؛ سید وحیدالدین رضوانی؛ پرویز فتحی

4.

پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

صفحه 39-52
روزبه موذن زاده؛ صالح ارشد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری

5.

ارزیابی مدیریت مصرف آب آبیاری و کود بور در جهت افزایش کارایی مصرف آب چغندرقند

صفحه 53-67
نیاز ابراهیمی پاک؛ مهرزاد مستشاری

6.

بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم جدید گندم

صفحه 69-83
هوشنگ قمرنیا؛ میلاد فرمانی فرد؛ شهریار ساسانی

7.

تأثیر کم آبیاری ناقص ریشه و کم آبیاری معمولی ذرت بر جذب و پتانسیل آبشویی نیترات

صفحه 85-98
فاطمه کاراندیش؛ مجید میرلطیفی؛ علی شاه نظری؛ مهدی قیصری؛ فریبرز عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب