1.

بررسی انتساب اثر منطقی المُهجة به ابن‌سینا

صفحه 11-21
زینب برخورداری

2.

چیستی و چرایی پرسش و پاسخ از دیدگاه مولوی

صفحه 23-46
لیلا پژوهنده

3.

از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی

صفحه 47-65
سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی

4.

بررسی مبانی کلامی‌ـ‌فلسفی نظریۀ پرورش روح جان هیک

صفحه 67-84
اکرم خلیلی؛ امیرعباس علیزمانی

5.

نظریۀ کوانتوم و برهان نظم

صفحه 85-108
فرح رامین

6.

مسیح در جریان تاریخ (بررسی آرای مسیح شناسانۀ ولفهارت پاننبرگ و مواضع نقد آن از سوی متفکران)

صفحه 109-140
مجتبی زروانی؛ زینب سالاری؛ ندا خوشقانی

7.

عقل در فلسفۀ ارسطو به روایت اسکندر و فارابی

صفحه 141-164
طاهره کمالی‌زاده

8.

نقدی بر نظریۀ «کارکرد درست» پلنتینگا از منظر زاگزبسکی

صفحه 165-191
نرگس نظرنژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب