1.

بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین

صفحه 101-107
امیر نیاسری نسلجی؛ امیر نیاسری نسلجی؛ مهدی وجگانی؛ داراب نیکجو ممقانی؛ حمید امانلو

2.

تغییر تعداد یاخته‌های کلراید در تیغه ثانویه و رشته‌های آبششی ماهی زروک پرورشی (Scatophagus argus L) در شوری‌های مختلف

صفحه 109-117
حسن مروتی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمد حسین نوری موگهی؛ رحیم عبدی؛ امیر قاضی لو

3.

اثر ضد کوکسیدیوزی عصاره گرانوله شده درمنه سیبری و آرتمیزینین خالص: مقایسه تجربی در طیور گوشتی مبتلا

صفحه 119-125
حسینعلی عرب؛ جهانگیر کبوتری کتج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ علیرضا سلطان محمدی؛ خداداد پیرعلی خیر آبادی

4.

بروز آلودگی با کریپتوسپوریدیوم رایانی‌ ‌در گاوهای ایران

صفحه 127-133
عماد چنگیزی؛ محمدرضا سلیمی بجستانی؛ عباس جواهری وایقان

5.

اثرات تحریک ایمنی و رشد لوامیزول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی در ماهی کپور معمولی (‌‌Cyprinus carpio)

صفحه 135-142
مجتبی علیشاهی؛ مهدی سلطانی؛ مهرزاد مصباح؛ اشکان زرگر

6.

اثر پیشگیری کننده چای سبز و سیاه ایرانی بر چاقی تغذیه‌ای در موش‌های صحرایی

صفحه 143-148
سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ علی شهریاری؛ سید رضا فاطمی طباطبایی

7.

تأثیر سطوح مختلف انرژی متابولیسمی جیره بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی مرغان بومی ‌ایران

صفحه 149-157
اردشیر محیط؛ حسین صادقپور؛ علیرضا حسابی؛ فرهنگ روز مهر

8.

مطالعه شاخص‌های بیماریزایی ویروس‌های بیماری نیوکاسل جداشده از مرغداری‌های صنعتی ایران

صفحه 159-164
محمد عبدالشاه؛ سید علی پوربخش؛ ‌سید مصطفی پیغمبری؛ بهرام شجاعدوست؛ رضا ممیز؛ زهره مجاهدی

9.

سازگاری‌های فراساختاری آبشش ماهی شانک زردباله ‌(Acanthopagrus latus)‌ تحت شرایط اسمزی مختلف

صفحه 165-174
عبدالعلی موحدی نیا؛ احمد سواری؛ امیرپرویز سلاطی

10.

کاهش انتخابی جنین درسگ‌های آبستن باایجاد ایست قلبی تحت هدایت اولتراسوند

صفحه 175-180
سارنگ سروری؛ ثریا صالح گرگری؛ محمد ملازم؛ داود فسخودی

11.

تأثیر نانو ذرات نقره کلوئیدی بر جمعیت فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 181-189
محمدرضا کلباسی؛ اسماعیل عبداله زاده؛ حمید سالاری‌جو

12.

مطالعه ایمونوسیتوشیمی کبد، طحال و روده ماهی قزل‌آلای رنگین کمان ایمن شده با آنتی ژن ویبریو آنگوئیلاروم

صفحه 191-197
مصطفی اخلاقی؛ زهرا مینوش سیاوش حقیقی؛ هادی منصوری

13.

گزارش درمانگاهی انتریت ناشی از کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ ‌A در سگ

صفحه 199-203
فرهنگ ساسانی؛ تقی زهرایی صالحی؛ ا‌حمدرضا جباری؛ فریبا خاکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب